Bình Giang

Bình Giang

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Qt Phan Thị Trinh

Bằng Giã,Tân Việt,Bình Giang

01638440116

Qt Hồng Giao

Ngã 4 Chợ Phủ,Tt Phủ Bình Giang

0979654678

Qt Cô Hoa

Chợ Phủ ,Tt Phủ Bình Giang Hải Dương

03203779030

Qt Phương Chi

Khu Hạ,Trang Liệt Bình Giang

0915511457

Qt Thu Găng

242 Trần Hưng Đạo, Tt Kẻ Sặt, Bình Giang

03203776221

Qt Kim Ngân

Chợ Sặt,Tt Sặt ,Bình Giang

0912524734

Th Phạm Đăng Dương

Thôn 2 Nhân Quyền,Bình Giang

0978837504

Th Vũ Đình Là

Tân Việt , Bình Giang

0916060896

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- CT: Cửa Tiệm

1800 1799