Cẩm Giàng

Cẩm Giàng

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT Việt Hạnh

Văn Thai,Cẩm Văn,Cẩm Giàng

0985774522

QT Phạm Thị Oanh

Phố Phí,Cẩm Hoàng,Cẩm Giàng

03203780959

QT Phạm Trọng Duẫn

Thị Trấn Cẩm Giàng,Cẩm Giàng

0984112736

QT An Thị Thúy

Thị Trấn Cẩm Giàng,Cẩm Giàng,Hd

0983741139

QT Nguyễn Thị Phượng

Đông Giao,Cẩm Giàng,Hải Dương

01674637548

QT Mai Hương

Khu 18 Tt Lai Cách,Cẩm Giàng

0966411696

ST Gtc .Nguyễn Thị Quỳnh

Quý Dương,Tân Trương,Cẩm Giàng

03203785125

QT Hiếu Hiền

Phố Ghẽ,Tân Trường,Cẩm Giàng

03203627307

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc

1800 1799