Cầu Ngang

Cầu Ngang

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Đại Đồng

24 Đề Triệu, Khóm Ninh Thuận A, TT Cầu Ngang

02943.825.101

NT Thái Sơn Ký

3 Dương Công Nữ, Ninh Thuận A, TT Cầu Ngang

02943.825.072

NT Nghĩa Phát

Ấp Chà Và, Vinh Kim, Cầu Ngang

0918.135.688

Bách Hóa Viễn

Khóm Ninh Thuận A, TT Cầu Ngang

02943.825.301

QT Thái Hòa

Ấp Nô Lựa A, Nhị Trường, Cầu Ngang

0977.993.058.

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- NT: Nhà Thuốc

1800 1799