Châu Thành

Châu Thành

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Nhà Thuốc Dân Thịnh

chợ Ngã Sáu, tt Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang

0919.280.505

Nhà Thuốc Ngọc Phỉ

chợ Ngã Sáu, tt Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang

0988.390.004

Nhà Thuốc Quỳnh Anh

chợ Ngã Sáu, tt Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang

07113.956.816

Nhà Thuốc Khánh Quyên

tt Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang

0937.816.574

NT số 369

ấp Đông thuận, đông thạnh, Châu Thành, Hậu Giang

01258373355

Mỹ Phẩm DÌ 7

thị trấn Mái Dầm, Châu Thành, Hậu Giang

 

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- NT: Nhà Thuốc

1800 1799