Châu Thành

Châu Thành

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Đại Lý TT HỮU DŨNG

Quốc Lộ 54 - Khóm 2 - TT Châu Thành, Châu Thành

02943872186

QT MINH THIỆN

Khóm 3 - TT Châu Thành, Châu Thành

0908.612.347

MP CHỊ VINH

Ấp Phú Nhiêu - Xã Mỹ Chánh, Châu Thành

0907.104.835

Đại Lý TT THÀNH TÂM

Chợ Sâm Bua - TT Châu Thành, Châu Thành

02943.898.301

Đại Lý TT NGỌC ĐIỆP

Song Lộc - Châu Thành.

0939.321.888.

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- MP: Mỹ Phẩm

1800 1799