Chí Linh

Chí Linh

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Số 7

Số 7 Nguyễn Trãi 1, Sao Đỏ Chí Linh

03203882068

NT Tân Dược (Bác Thềm)

Cổng Chợ Số 2, Sao Đỏ, Chí Linh

092862748

NT Tân Dược (Bác Sinh)

Cổng Chợ Số 2, Sao Đỏ Chí Linh

03203882362

NT Tân Dược(Cô Sang

), Khu Tân An - Bến Tắm, Chí Linh

0969963262

NT Cô Ngàn,

Thị Tứ,Lê Lợi, Chí Linh

0934461532

NT Tân Dược (Chị Liên)

Cổng Viện Sao Đỏ, Sao Đỏ, Chí Linh

0979577141

NT Hương Cường

Trại Sen, Văn An, Phả Lại, Chí Linh

03203 922548

NT Anh Điệp ,

57,Trần Hưng Đạo, Phả Lại Chí Linh

03203881408

NT Anh Thắng

Cổ Thành, Chí Linh

0978734476

NT Ánh Nguyệt

315-Nguyễn Trãi 2 , Sao Đỏ , Chí Linh

0986080246

NT Tân Dược (Chị Nhung)

110- Đường Hữu Nghị , Sao Đỏ, Chí Linh

01696565341

*Chú thích:
- NT: Nhà Thuốc

1800 1799