Khách hàng mua hàng online các sản phẩm Rocket, Rocket 1h, Rocket+ tại trụ sở Công ty Cổ phần Sao Thái Dương từ 01/10/2018 đến 31/10/2018 sẽ được hưởng khuyến mại như sau:

- Với đơn hàng mua online tại trụ sở công ty sản phẩm mang nhãn Rocket, Rocket 1h và Rocket + có giá trị từ 750.000 VND đến dưới 900.000 VND, sẽ được giảm 35.000 VND

- Với đơn hàng mua online tại trụ sở công ty sản phẩm mang nhãn Rocket, Rocket 1h và Rocket + có giá trị từ 900.000 VNĐ đến dưới 1.200.000 VND, sẽ được giảm 45.000 VND.

- Với đơn hàng mua online tại trụ sở công ty sản phẩm mang nhãn Rocket, Rocket 1h và Rocket + có giá trị từ 1.200.000 VND trở lên sẽ được giảm 60.000 VND

MUA NGAY

*Lưu ý:

- CTKM không áp dụng cho các CTV

- CTKM sẽ được trừ khi có nhân viên gọi xác nhận đơn hàng. 

1800 1799