Đại lý An Giang

Tỉnh An Giang gồm 8 Huyện 1 Thành Phố và 2 Thị Xã:

1. TP. Long Xuyên

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Thái Bình 1

19 Huỳnh Thị Hưởng Phường Mỹ Long

0763.394.072

NT Hiệp Thành

87 Lê Minh Ngươn Phường Mỹ Long

0913.147.368

NT Minh Đức

14 Ngô Gia Tự Phường Mỹ Long

0763.843.013

2. Huyện Châu Thành

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Thái An Đường

Chợ An Châu Thị Trấn An Châu

0918.790.804

Thái Sơn

Chợ An Châu Thị Trấn An Châu

0763.836.987

Vĩnh Sanh Đường

1Chợ An Châu Thị Trấn An Châu

01.662.085.137

3. Huyện Châu Phú

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Lệ Phương

Chợ Cái Dầu Thị Trấn Cái Dầu

0763589878

Minh Hoà

Chợ Cái Dầu Thị Trấn Cái Dầu

0763217096

Quốc Việt

Chợ Vàm Xáng Cây Dương Thị trấn cái Dầu

0763687025

4. Thị Xã Châu Đốc

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hưng Long

07 Đống Đa Phường Châu Phú A

0949299237

NT Hồng Vân

04 Nguyễn Văn Thoại Châu Phú A

0763.866.614

Duy Thanh

01-Lê Lợi-Châu Phú A

0763867455

5. Huyện An Phú

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Xuân Hòa Đường

37 Nguyễn Hữu Cảnh Thị Trấn An Phú

0763826722

NT Phượng

16 Nguyễn Hữu Cảnh Thị Trấn An Phú

0763826948

NT Anh Dũng

24 Nguyễn Hữu Cảnh Thị Trấn An Phú

0763826699

6. Thị Xã Tân Châu

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Quốc Thái

02 Nguyễn Văn Linh Phường Long Thạnh A

0763822722

Thiên Thọ Đường

07 Nguyễn Huệ Phường Long Thạnh C

0763.822.541

Bá Phước Đường

25 Trường Chinh Phường Long Thạnh A

0763533939

7. Huyện Phú Tân

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Phước Điền

Vòng Xoay Phú Mỹ Thị Trấn Phú Mỹ

0763827196

NT Quảng Đức Nguyên

Chợ Vàm Thị Trấn Chợ Vàm

0763.829.544

NT Thái Hữu

Chợ Đình Thị Trấn Phú Mỹ

0763827092

8. Huyện Chợ Mới

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Vạn Tế Đường

Lồng Chợ Mới Thị Trấn Chợ Mới

0763885653

NT Đại Nguyên Đường

Lồng Chợ Mới Thị Trấn Chợ Mới

0763883114

NT Vạn An Xuân

Chợ Mỹ Luông Thị Trấn Mỹ Luông

0763885906

9. Huyện Thoại Sơn

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Đặng An Đường

Chợ Vọng Đông Xã Vọng Đông

0763.731.299

NT Khôn Hòa

55/5 Nguyễn Huệ Thị Trấn Núi Sập

0763.879.322

Thái Sơn

Chợ Óc Eo Thị Trấn Óc Eo

01.222.969.385

10.Huyện Tri Tôn

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Vĩnh Tâm

Lồng Chợ Tri Tôn Thị Trấn tri tôn

076874301

Đại Quang

04 Ngô Quyền Thị Trấn tri tôn

0763772624

Nt Trấn Thái

07 Nguyễn Trãi Thị Trấn Tri Tôn

0763874734

 

1800 1799