Đại lý Bạc Liêu

Tỉnh Bạc Liêu gồm 6 huyện và 1 thành phố

1. TP. Bạc Liêu

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Vệ Sanh Đường

59 Hoàng Văn Thụ

07813813231

NT Quang Thọ Đường

41 Phan Ngọc Hiển

07813822380

NT Dưỡng Sanh Đường

128 Hoàng Văn Thụ

07813822865

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

   

 

   

2. Huyện Hòa Bình

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Thiên Sanh Đường

TT Hòa Bình

01672663907

NT Hiệp Thạnh

121 Ấp A

07813880349

NT Bích Trâm

250 TT Hòa Bình

07813883163

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

   

 

   

3. Huyện Giá Rai

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Tân Tề Nhơn

69 QL1A, TT Hộ Phòng

07813851509

NT Vạn Hòa Đường

389 TT Hộ Phòng

07813850452

NT Vạn Sanh Đường

27 TT Hộ Phòng

07813851193

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

   

 

   

4. Huyện Vĩnh Lợi

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Ngọc Hà

QL1A, Chấn Hưng

07813830224

NT Tấn Tài

23/5 Trần Phú

07813827077

NT Dương Quân

40 Trân Thời

07816283189

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

   

 

   

5. Huyện Hồng Dân

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Vạn Thọ

58A Ngân Dừa

07813876361

NT Nhơn Đường

101 Ngan Dừa

07813876475

NT Vạn Phước Hưng

251,Ngan Dừa

07813876593

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

   

 

   

6. Huyện Phước Long

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hòa Thành

128B Phước Long

07813864205

NT Ngọc Hân

291 Phước Long

07813581268

NT Số 19

278 Phước Long

07813864424

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

   

 

   

7.H. Đông Hải

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hoàng Tỷ

339-TT Ghành Hào

07813844432

NT Đông Hải

Số 6-TT Gành Hào

07813845235

NT Trung Hòa

Số 24-TT Gành Hào

07813844634

 

   
1800 1799