Đại lý Bến Tre

TP Bến Tre

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Vạn Lộc

 

  201B Đoàn Hoàng Minh, Phường 5

0753.829.951

NT Song An

315B Nguyễn văn Tư, Phường 5

0753.817.084

NT Bình Nguyên

159 Ấp Bình Khởi ,Phường 6

0753.600.654

NT Trung Tín

9/2 Nguyễn Trung Trực, F.2

0913.138.831

NT Thống Nhất

119 Nguyễn Đình Chiểu, F.2

0903.003.575

NT Trúc Giang

108 Nguyễn Đình Chiểu

0982.294.027

NT Đại Trung Hòa

8 Lê Lai, F.2

0753.829.676

NT Nhuận Nguyên Đường

15, Nguyễn Du, F.2

075.3.812.805

Thạnh Phú

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Vạn An 2

Ấp 10,TT Thạnh Phú

0963.703.737

Mỏ Cầy Nam

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Chánh An Đường

138 Lê Lai, TT Mỏ Cày Nam

0753.843.670

Mỏ Cầy Bắc

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Đông Y Đức Tế Hưng

Chợ Ba Vát

0919.148.485

Chợ Lách

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Tuyết Loan

TT Chợ Lách

0753.712.270

Ba tri

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Song Phương

TT Ba Tri

0888999179

NT Nguyễn Thái Bình

TT Ba Tri, H. Ba Tri, Bến Tre

0753.850.371

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- NT: Nhà Thuốc

1800 1799