Đại lý Bến Tre

Tỉnh Bến Tre gồm 8 huyện 1 thành phố

1.Tp. Bến Tre

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Đại Trung Hòa

Số 8, Lê Lai, P.1

0752.211.326

NT Ngọc Linh

"Số 141D, Nguyễn Đình Chiểu, P2

0753652555

NT Trúc Giang

Số 181, Nguyễn Đình Chiểu, P2

07538233452

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

2.H.Giồng Trôm

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Thái Hòa Đường

131/1 Thị Trấn Giồng Trôm

07538704900

NT Số 53

Xã Mỹ Lồng, Giồng Trôm

0753862266

NT số 113

xã Mỹ Lồng, Giồng Trôm

0753.862.271

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

3.H.Ba Tri

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Đại Trung Hòa

Số 8, Lê Lai, P.1

0752.211.326

NT Tân Tế Dân

2/3 đường 30/04, Thị trấn Ba Tri

0753850500

NT Thái Bình

2/9 đường 30/04, TT-Ba Tri

075385037

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

4.H.Bình Đại

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Thái An

Thị trấn Bình Đại

01676742625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

5.H.Châu Thành

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Tam Phước

xã Tam phước

0752473797

NT Tân Sanh Đường

xã Tiên Thủy

0753868234

NT Đông Dược

QL60, Phú Tân

0753545347

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc