Đại lý Bình Phước

Tỉnh Bình Phước: gồm 7 huyện và 3 Thị Xã

1. TX. Đồng Xoài

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT QS Đường

Đường số 3.phường Tân Bình

0973400188

NT Thiên Sanh Đường

Chợ Đồng xoài

01225042911

NT Đồng Xoài

số 1000-Xã Tiến Thành

0972591149

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

2.TX. Phước Long

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Ngọc Phước

KP1.P Long Thuỷ

 

NT Đào Tạo

Chợ Phước Long

 

NT Ngọc Yến

Chợ Phước Long

 

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

3.H. Chơn Thành

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Ba Tâm

QL13.TT Chơn Thành

0918511313

NT Số 78

Chợ Minh Hưng-TT Chơn Thành

06513644406

NT Liên Minh

Ấp/3B-Minh Hưng-Chơn Thành

01696880077

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

4. H. Lộc Ninh

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Thảo Nguyên

Lộc Hiệp-Lộc Ninh

0988336496

NT Khánh Toàn

Lộc Tấn-Lộc Ninh

06513707697

NT Phước Thiện

TT Lộc Ninh

0919193139

Quầy Thuốc Tây - MP Phương Hạnh

155 QL 13 ( Đối diện bến xe Lộc Ninh ) - TT Lộc Ninh

0989575184

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

5. H. Bù Đốp

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT số 87

Thanh Binh-Bù Đốp

06513563131

NT số 80

Thanh Binh-Bù Đốp

06513563632

NT Trần Mai

Thanh Binh-Bù Đốp

0947552928

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

6. H. Bù Gia Mập

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Số 111

Xã Long Bình

0983235833

NT Thanh Thảo

TTTM Bù Nho

03776021

NT Hằng Hương

TTTM Bù Nho

03776011

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

7.H. Bù Đăng

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Thanh Tín

Chợ Bù Na- Xã Nghĩa Trung

0983997010

Khiêm số 950

chợ Bù Na-Xã Nghĩa Trung

0985442739

NT Mỹ Như

Chợ Bù Na- Xã Nghĩa Trung

0985936199

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc

 

 

1800 1799