Đại lý Bình Thuận

Tỉnh Bình Thuận: gồm 8 huyện 1 thành phố và 1 Thị Xã

1. TP. Phan Thiết

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nhơn Ái

17-NGUYỄN TRI PHƯƠNG

919693587

NT Thiên Sanh

04-Nguyễn Du

909345227

NT Minh Phú

395-Thủ Khoa Huân

0623 107710

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

2.H.Đức Linh

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT TÁNH LINH

Chợ Bắc Ruộng,Xã Bắc Ruộng

0623 891126

NT PHƯƠNG

Chợ Vũ Hoà,Xã Vũ Hoà

0165 6476821

NT THUỶ

Chợ Võ đắt,TT Võ Đắt

0902 631600

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

3.H. Hàm Thuận Bắc

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT TRÍ

TT Malam

0989 424515

NT HÀM THẮNG

Xã Hàm Thắng

0622 241210

NT NGỌC MINH

Xã Hàm Hiệp

0976 067967

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

4. H.Bắc Bình

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT LAI AN ĐƯỜNG

148 Nguyễn Tất Thành,TT Chợ Lầu

0918 562780

NT VẠN SANH

319 Nguyễn Tất Thành,TT Chợ Lầu

0945 404919

NT PHƯỚC VINH ĐƯỜNG

243 Trần Hưng Đạo,TT Phan Rí Cửa

0938 143643

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

1800 1799