Đại lý Cà Mau

Tỉnh Cà Mau gồm 8 huyện 1 thành phố

1. TP. Cà Mau

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Minh tinh Đường

54 trưng nhị

03831287

Vĩnh thuận

54 trưng nhị

03.831.228

Đức an đường

36 đề thám

0918.661.616

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

2. H.Cái Nước

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Chí dũng

Chợ nhà phấn

03.888.532

Kim thanh

Chợ nhà phấṇ

0918571518

Đức tế đường

Chợ rau dừa

03880505

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

3.H.Tắc vân

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Đăng khoa

Chợ tấc vân

03.847.072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

4. H.Phú Tân

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Trúc Linh

Chợ Cái Bát

 

NT Hoàng Anh

Vàm Đình

03.886.300

NT Nam Miền

Chợ Phú Tân

03885751

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

5. H.U Minh

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Lâm Thanh Điền

Chợ Khánh Hội

03865999

NT Minh Đời

Chợ Khánh Hội

03865554

NT Văn Xía

Chợ U Minh

02217745

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

6. H.Trần Văn Thời

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Minh Nguyệt

Trần Văn Thời

03895942

NT Hậu Minh Đường

Sông đốc

03890426

NT Xuân Tiến

Sông Đốc

03891199

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

1800 1799