Đại lý Đà Nẵng

Thành Phố Đà Nẵng gồm 8 quận, huyện

1. Quận Thanh Khê

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hồng Đức

282 Ông Ích Khiêm

 

NT Huy Hoàng

62 Trần Cao Vân

05113 896321

NT Liên Việt

177 Lê Độ- Quận Thanh Khê

05116 509474

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

2.Q. Hải Châu

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Phước Thiện

370 Trưng Nữ Vương

05113 827772

NT Tâm Đức

100 Phan Đăng Lưu

05113644578

NT Cẩm Tú

556 Hoàng Diệu

05113 615757

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

3.Q.Liên Chiểu

 

 

 

 

 

4. H.Hòa Vang

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Mạnh

333 Nguyễn Lương Bằng

05113841659

NT Quang Minh

Chợ Hoà Khánh

05113736193

NT Minh Tâm

28 Âu Cơ

05116272189

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Dapharco161

Phú Túc - Huyện Hòa Vang

05113780130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

5. H.Ngũ Hành Sơn

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Khánh Hiền

Chợ Non Nước

05113967176

NT Dapharco 15

Chợ Non Nước

 

NT Non Nước

400 Lê Văn Hiến

05113844499

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

6. H.Sơn Trà

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Đông Giang

59 Nguyễn Văn Thoại

05113933262

NT Dapharco 113

839 Ngô Quyền

05113984176

NT Dapharco 138

94 Nguyễn Phan Vinh

05112480662

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

7. H.Cẩm Lệ

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Phước Thịnh

Chợ Cẩm Lệ

05113701879

NT Bảy Đào

17 Ông Ích Đường

 

NT Trí Anh

138 Cách Mạng Tháng 8

05113698183

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

1800 1799