Đại lý Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp gồm 8 huyện 1 thành phố và 1 thị xã

1. TP. Cao Lãnh

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Vĩnh Đức Đường

23 Nguyễn Du,F2

0673851633

Thuận Phước

21 Nguyễn Du,F2

0673851495

Vĩnh Hiệp Đường

50 Tháp Mười,F2

0673852454

2. Huyện Tháp Mười

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Thọ An Đường 1

Số 01 Nguyển Văn Tre, Thị Trấn Mỹ An,Huyện Tháp Mười

0673824244

Thọ An Đường 2

13D,Khóm 4,Thị Trấn Mỹ An,Huyện Tháp Mười

0673824244

Hiến Phụng

Chợ Mỹ An,Huyện Tháp Mười

0673824012

3. Huyện Cao Lãnh

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Vĩnh Phát Đường

Chợ Thống Linh,Ấp 3,Xã Phương Trà

0919879499

HĐY Huyện Cao Lãnh

12 Đường Xẻo Quýt,Khóm Mỹ Tây,Thị Trấn Mỹ Thọ

0987282270

Phước Nguyên Hưng

Số 357,Tổ 11,Ấp 4,Xã Bình Hàng Trung

0673914537

4. Huyện Thanh Bình

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Nhơn Hòa Đường

Chợ Thị Trấn Thanh Bình

0673833073

Xuân Hòa Đường

22 Đường 30/4,Thị Trấn Thanh Bình

0672217918

5. Tam Nông

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Vạn Hưng

Chợ Thị Trấn Chàm Chim

0673827037

Hòa Bình

602 Xã An Long ( Chợ An Long )

0673984538

Phục Hưng Đường

594 Xã An Long (Chợ An Long )

01208661686

6. TX-Hồng Ngự

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Dũ An Hòa

172 Lý Thường Kiệt

0673837386

Dân Sanh Đường

30 Thiên Hộ Dương

0673561656

Tế Lương Đường

Chợ Mới

0673837467

7. Huyện Châu Thành

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT:Kim Em

Chợ Cái Tàu Hạ

0673840344

ĐL:Thu Hương

Chợ Hòa Tân

0673625488

ĐL:Thành Nam

Chợ Nha Mân

0673620301

8. Thị Xã XaDec

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT: Vạn Đức

249 Ng Huệ,K1,F2

0673861377

NT: Di Thái Hòa

200 Tr H Đạo,K1,F1

0673861063

NT:Quãng Triều Thái

311 Ng Huệ,K1,F2

0673861944

9. Huyện Lấp Vò

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT:Vạn Nhơn Đường

605 Bình Thạnh 1

0673845221

NT:Quãng Thái Tường

Chợ Vàm Cống

0673845565

NT:Thái Hưng

Chợ Vĩnh Thạnh

0673670450

10. Huyện Lai Vung

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT: Ích Thọ Đường

601 Chợ Long Thành,Lai Vung

0673656434

NT: Ngưỡng Nguyên Đường

600 Long Thành,Lai Vung

0673656469

3/NT: Việt Tài

Chợ Lai Vung,

0673848077