Đại lý Đồng Tháp

TP Cao Lãnh

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hồng Phước

P.2, TP Cao Lãnh

01222181372

NT Vĩnh Đức Đường

P.2, TP Cao Lãnh

01237717179

NT Ngọc Hải

P.2, TP Cao Lãnh

0913787198

NT Thuận Phước

P.2, TP Cao Lãnh

0673851495

NT Phước Thọ

P.2, TP Cao Lãnh

0939924351

NT Hồng Phát Đường

Chợ TT Mỹ Thọ- Huyện Cao Lãnh

0979.860.007

 

 

 

Lai Vung

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Ích Thọ Đường

601 Chợ Long Thành Long Hậu, lai Vung

027773656434

Châu Thành

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT Thành Nam

Chợ Nha mân, Châu Thành

02773620301

Sa Đéc

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Thiện Phúc

152 Nguyễn Sinh Sắc, P2, TPSD

02773861975

NT Nguyễn An

05 Hai Bà Trưng, K2, P3, TPSD

0903768464

Tháp Mười

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Liên Ngọc

47B Gia Long, TT Trà Ôn

0703770334

Trường Thọ

Gia Long, TT Trà Ôn

0986748756

Vũng Liêm

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Phước Thọ Sanh

TTTM Vũng Liêm

0908981027.

Bình Minh

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

TH MP Thơ Huệ

Chợ Vồn, TXBM

0703892710

NT Cây Còng

1 Ngô Quyền, Cái Vồn, TXBM

02703809764

Bình Tân

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Thọ An Đường

TT. Mỹ An

0918750210

Thanh Bình

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Trúc Phương

Thanh Bình,ĐT

0673 833 883

Tam Nông

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Vạn Hưng

Chợ Tràm Chim Tam Nông ĐT

0673827037

Tân Hồng

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Tế Lương Đường 2

Chợ Tân Hồng ,H. Tân Hồng

0916.404.148

Hồng Ngự

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Tế Lương Đường 1

Chợ mới Hồng Ngự , TXHN,ĐT

0673837467

MP Huỳnh Lan

Chợ Mới , TX Hồng Ngự

0919871242

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- NT: Nhà Thuốc

1800 1799