Đại lý Gia Lai

Tỉnh Gia Lai: gồm 14 huyện 1 Thành Phố và 2 Thị Xã

1. TP. Pleiku

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Trang

76-Hoàng Văn Thụ

0593824162

NT Mỹ Thiện

40B- Nguyễn Thiện Thật

0593824611

NT Quang Trung

07-Quang Trung

00593824782

2.H.Chư Sê

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Thụ Hòa

872 Hùng Vương -TT Chư Sê

(059)3851041

NT Thu Ba

Lô 2 -Chợ Chư Sê - TT Chư Sê

(059)3851123

NT Thanh Thủy

229-Hùng Vương - Chư Sê

 

3.H.Chư Păh

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Chị Phương

Khối1 - TT Phú Hòa

 

NT Chị Mơ

Thôn 2 - Ia Nhin

 

NT Kim Phúc

Thôn 1 - Ia Ka

 

4. H. K'bang

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Cô Tiện

227 Quang Trung -K'bang

 

NT Chị Thời

Cổng Chợ K bang

 

5. H. Đức Cơ

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Chú Lộc

Quang Trung -Đức Cơ

 

NT Cô Nguyên

Quang Trung -Đức Cơ

0593846663

NT Anh Sơn

Chợ Đức Cơ-Đức Cơ

0593846171

6. H.An Khê

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Cô Mận

Chợ An Khê

0593601162

NT Song Thao

Chợ An Khê

 

NT Phổ Lợi

Chợ An Khê

 

7.H.Chư Prông

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Đàn

Nga ba Bầu Cạn

 

NT Cô Năm

Chợ Chư Prông

 

8. H.Phú Thiện

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Ngọc Thanh

Chợ Phú Thiên

0593601162

NT Cô Phương

QL25 -Phú Thiện

 

NT Ngọc Dung

QL25 -Phú Thiện

 

9 H.Ia Grai

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Cô Hạnh

Chợ Ia Grai

 

NT Cô Thể

Cty 705 -Ia Grai

 

NT Cô Hồng

Chợ Ia gai

 

10. H.Chư pưh

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hồng Linh

Chợ Phú Nhơn

 

NT Ngọc Vân

Iaphang-Chư pưh

 

11. H.Ayumpa

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Cô Lý

140 Lê hồng phong-Ayumpa

 

12. H.Ia Pa

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Mai Lan

Xã Ma Rơn- Ia Pa

 

NT Cô Bình

Xã Ma Rơn- Ia Pa

0593655254

1800 1799