Đại lý Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh: gồm 10 huyện 1 Thành Phố và 1 Thị Xã

1. TP. Hà Tĩnh

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nguyễn Thị Minh

Chợ TP Hà Tĩnh

0393881936

NT Uông Thị Kim Dung

Số 45 Lãn Ông

0979803487

NT Đặng Đình Chỉ

Nguyễn Công Trứ

0904266679

2.TX.Hồng Lĩnh

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hoàng Thị An

TX Hồng Lĩnh

01684270002

NT Nguyễn Thị Phượng

Chợ Ngọc Sơn

01279444299

NT Đặng Thị Diệu Khuê

chợ TX Hồng Lĩnh

0985238339

3.H. Cẩm Xuyên

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Nguyễn Văn Cừ

TT Cẩm Xuyên

01698331956

NT Nguyễn Thị Thủy

Chợ Cầu TT Cẩm Xuyên

 

Nguyễn Thị Thành

Quầy Thuốc BV Cẩm Xuyên

 

4. H.Can Lộc

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Mai Thị Hoa

TT Can Lộc

01233410055

NT Võ Thị Hoa

TT Can Lộc

01677570551

NT Nguyễn Xuân Loát

TT Can Lộc

0393881614

6. H.Đức Thọ

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hà Công Đường

TT Đức Thọ

0914531234

NT Trần Thị Hằng

TT Đức Thọ

01682955028

7.H.Hương Khê

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nguyễn Thị Anh Đào

Ngã Ba Phúc Đồng

 

NT Lê Thị Hợi

Số 06 Khu Phố 1 TT Hương Khê

 

NT Lê Thị Hồng

Quầy Thuốc Đường Tàu TT Hương Khê

 

8. H.Hương Sơn

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Phan Văn Phùng

Số 02 TT Tây Sơn

 

NT Trần Thị Nghiên

Khu Phố 1 TT Phố Châu

 

NT Phan Thị Bích

Chợ Nâm

 

9 H.Kỳ Anh

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Công Ty Dược Kỳ Anh

Khu Phố 1 TT Kỳ Anh

 

NT Nguyễn Thị Lĩnh

Số 06 TT Kỳ Anh

 

NT Nguyễn Thị Nhật Lễ

Số 02 TT Voi Kỳ Anh

 

10. H.Nghi Xuân

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nguyễn Trà Giang

Xuân Hoa

0984940233

NT Nguyễn Thị Thủy

Xuân Đan-Nghi Xuân

0977089720

NT Phạm Thị Sen

Ngã 3 Gia Lách-TT Nghi Xuân

0984984034

11. H.Thạch Hà

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nguyễn Thị Lệ Thủy

TT Thạch Hà

01635755121

NT Vương Thị Tú

Thạch Long-Thạch Hà

01698687970

NT Nguyễn Thị Hà

Thạch Kênh-Thạch Hà

01685030504

12. H.Vũ Quang

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nguyễn Thị Hà

Chợ Bộng - Vũ Quang

0973820529

13. H.Lộc Hà

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Trần Thị Thảo

Chợ Huyện-Lộc Hà

01697566358

NT Lê Thị Thu

Thạch Kim-Lộc Hà

0977.952.425

NT Nguyễn Thị Nguyệt

Thạch Bằng-Lộc Hà

 

 

1800 1799