Đại lý Hải Phòng

  1. Quận Lê Chân
     

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT 307

307 Cát Dài

0936416702

NT Hương Linh

123 Nguyễn Đức Cảnh

02313623963

NT Trường Phúc

Số 6 Nguyễn Công Trứ

01242449368

     
  1. Quận Hồng Bàng, Đồ Sơn, Dương Kinh
     

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nhân Đức

527 Mạc Đăng Doanh – Dương Kinh

0982221318

NT Hải Phòng 273

278 Lý Thánh Tông – Đồ Sơn

 

NT Đồ Sơn Thủy Nghi

Đình Đoài - Đồ Sơn

09161467139

     
  1. Huyện Thủy Nguyên
     

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Chú Bình Trọng

Chợ Hoa Động – Thủy Nguyên

0936011815

HT - Khánh Hà

Quảng Cư, Hợp Thành

01222203616

Qt 95

Chợ liên khê

0962989704

     
  1. Huyện Vĩnh Bảo

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

HT Thanh Hoàn

Trung tâm Xã hùng tiến

0986715632

HT Lan

Bảo Hà - Đồng Minh

0969965688

HT Chị Yến

182 Tân Hòa –Vĩnh Bảo

01205596136

 

 

 

  1. Huyện Cát Bà

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

HT Minh Tâm

Cổng trường Cấp 3 Cát Bà

0313887132

HT Nhơn

Tổ 14 khu 3 chợ Cát Bà

0313508002

HT Mai Nguyên

120 Hà Sen

01652613295

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

1800 1799