Đại lý Hậu Giang

Tỉnh Bến Tre Gồm 5 Huyện 1 Thành Phố 1 Thị Xã

1.Tp.Vị Thanh

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Dân An

22 Lê Lợi,P1

07113500068

NT Ngọc Ái

Số 1 Đường 1/5 P1

07113877164

NT Trường An

Chợ Vị Thanh

07113580446

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

2.H. Vị Thủy

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Vạn Phước Vinh

50 Ấp 1,TT-Nàng Mau

07113571367

NT Danh Huệ

TT Nàng Mau

07113571229

NT Hai Ly

46 ẤP 1,TT Nàng Mau

07113571168

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

3.H.Châu Thành

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Dân Thịnh 1

TT Ngã 6

07113948605

NT Dân Thịnh 2

TT Ngã 6

0939910948

NT Nguyễn Thiện

Chợ Cái Chanh

01688755077

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

4.H. Châu Thành A

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nam Quang

179 Quốc Lộ 61,TT Cái Tắc

07113848158

NT Phúc Nguyên Đường

127 Quốc Lộ 61,TT Cái Tắc

07113953054

NT Vạn Thọ Đường

Chợ Rạch Gòi

07113849260

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

5.H.Long Mỹ

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Quoách Bửng

115 Đường 30/4 TT Long Mỹ

07113871398

NT Công Thành

149 Đường 30/4 TT-Long Mỹ

07113871226

NT Vạn Phước Vinh

343 Đường 30/4 TT-Long Mỹ

07113871910

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

6.TX.Ngã Bảy

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Di Thái Hòa

114 Lý Thường Kiệt

07113866716

NT Mỹ Hằng

83 Trần Hưng Đạo

07113866006

NT Thuận Hòa Đường

74 Lê Lợi

07113866304

 

 

 

*Chú Thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

1800 1799