Tỉnh Hòa Bình gồm 10 huyện 1 thành phố

1. TP.Hòa Bình

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT An Trường

296 Tổ 25 P.Phương Lâm

2183853241

NT Thanh Thúy

Đường Ngô Quyền

2183851151

NT Nga Cách

Đường Cù Chính Lan

2183852617

2. H.Kim Bôi

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nguyễn Văn Tuân

Cầu Ve, Xã Đông Bắc

2183872077

NT Nguyễn Thị Tâm

TT Bồ

1668390624

NT Nguyễn Thị Hân

TT Bồ

2183608608

 

 

 

3. H.Tân Lạc

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Trần Thi Kha

Xã Phong Phú

2183834745

NT Nguyễn Thị Tuyền

TT Mường Khén

984506255

NT Lê Thị Nga

Xã Ngọc Mỹ

978834030

 

 

 

4. H. Lạc Sơn

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Bùi Văn Hưng

Khu 4 TT Vụ Bản

2183861281

NT Trần Thị Lý

TT Vụ Bản

2186294288

NT Lê Thị Hải

Xã Xuất Hóa

2186545586

 

 

 

5. H. Cao phong

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hồng Đào

Khu 4 TT Cao Phong

2183844598

NT Trần Thị Thu

TT Cao Phong

916398192

NT Đào Thị Vương

TT Cao Phong

2183845616

 

 

 

6. H Kỳ Sơn

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Vũ Văn Tách

Tân Lập 2 Xã Chung Minh

2183842228

NT Nguyễn Văn Dũng

Xã Mông Hóa

2183842445

NT Vũ Thị Hiền

Xã Mông Hóa

2183842419

 

 

 

7. H. Mai Châu

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Trần Lê Nha

TT Mai Châu

2183867129

NT Nguyễn Thị Lý

TT Mai Châu

1644549476

NT Nguyễn Thị La

TT Mai Châu

2183867050

 

 

 

8.H.Lạc Thuỷ

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nguyễn Anh Tuấn

TT Chi Nê

983874937

NT Nguyễn Thị Hiếu

TT Thanh Hà

989412828

NT Nguyễn Thị Chung

TT Thanh Hà

1266188099