Đại lý Hưng Yên

1. TP. Hưng Yên

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nguyễn Thị Thu Hoa

223 Điện Biên 2

03213862736

NT Minh Thuý

97 Hải Thượng Lãn Ông

03213550754

NT Doãn Thị Thu Hường

Dốc Lã - Bảo Khê

03213824164

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

2.H. Văn Lâm

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT số 3 Cao Thị Văn

Chợ Đường Cái

01254355468

NT Minh Trang

Cổng Trường Tài Chính-Chợ Đường Cái

0439928065

NT Việt Đức

Chợ Đậu - Lạc Đạo

0983849723

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

3.H. Phù Cừ

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hùng Lan

TT Trần Cao

0944418898

NT Quyết Thắng

TT Trần Cao

03213854445

NT Tú Phiếu

Cầu Cáp -Xã Đoàn Đào

03213853055

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

4. H.Mỹ Hào

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nguyễn Thị Minh Hường

72 Phố Bần

03213943032

NT Linh Giang

Chợ Thứa -xã Dị Sử

03213944507

NT Đức Thắng

Bao bì - Phố Nối

03213943664

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

5. H.Kim Động

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nguyễn Thị Minh

TT Lương Bằng

0975237268

NT Nguyễn Thị Xuân

Chợ Trương -xã Ngũ Lão

0321818285

NT số 5 Nguyễn Diệu Thuý

Xã Đức Hợp

03213504431

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

6. H.Ân Thi

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Phạm Thị Phương Lan

Thị Trấn Ân Thi

03213831016

NT Vân Sơn

39 Bùi Thị Cúc

03213837017

NT Đinh Thị Huệ

Chợ Đìa - xã Đặng Lễ

03213842119

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

7. H. Khoái Châu

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Mạnh Anh

TT Khoái Châu

03213910160

NT Trần Lâm Thao

TT Khoái Châu

03213910087

NT Quỳnh Hoa

Xã Đông Kết

0983677245

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.