Đại lý Khánh Hòa

Tỉnh Khánh Hòa: gồm 6 huyện 2 Thành Phố và 2 Thị Xã

1. TP. Nha Trang

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Quang Khánh

14 Phương Sài

0583821413

NT Hoàng Hiệp

48 đường 2/4, Vĩnh Hải

 

NT Hữu Nghĩa

28 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải

0585.832.631

2.H.Ninh Hòa

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Anh Trân

QL 26, Dục Mỹ, Xã Ninhh Sim

 

NT Đồng Hưng

344 Trần Quý Cáp, TT Ninh Hòa

0583.502.797

NT Khánh Trang

QL 1A Phước Đa, Ninh Đa

0583845773

3.H.Ninh Hòa

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Bảo Anh

203, QL26, xã Ninh Sim

0583848292

NT Khánh Trang

QL 1A Phước Đa, Ninh Đa

0583845773

NT 02

326 Trần Quý Cáp, TT Ninh Hòa

0583844826

4. H.Vạn Ninh

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Ánh Nguyệt

Thôn Tây Bắc, xã Đại Lãnh

0583842394

NT Hoàng Duyên

Chợ Tu Bòng, Xã Vạn Phước

0583930346

NT Phương Chi

980 Nguyễn Huệ , TT vạn Giã

0583840496

5. TP. Cam Ranh

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Lan Anh

QL1- Cam Ranh

0583.854.465

NT Lan Tập

QL1- Cam Ranh

 

6. H.Cam Lâm

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Quốc Khải

Cam Đức- Cam Lâm

 

NT Quỳnh Giao

Cam Đức- Cam Lâm

 

7.H.Diên Khánh

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT An Đường

TT Diên Khánh

 

NT Lộc Thọ

TT Diên Khánh

 
1800 1799