Đại lý Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang gồm 13 Huyện 1 Thành Phố và 1 Thị Xã

1. TP. Rạch Giá

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nhơn Sanh

Số 03 Nguyễn Du

773866534

NT Nhơn Dân

Số 49 Duy Tân

773862520

Ích An Đường

225 Nguyễn Bỉnh Khiêm

773866788

2.Huyện Châu Thành

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Kiều Xuân

Chợ Minh Lương

0773 836089

CHTT Tài

Chợ Minh Lương

0773 383617

CHTT Ngọc Diễm

Chợ Minh Lương

0773 836164

3. Huyện Vĩnh Thuận

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

CHTT Nam Nhi

Chợ Vĩnh Thuận

773829115

CHTT Cẩm Long

Chợ Vĩnh Thuận

0773 829086

CHTT Cần Thành

Chợ Vĩnh Thuận

773829569

4. Huyện GÒ QUAO

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

CHTB Đức Thạnh

Chợ Gò Quao

773660966

CHTB Trường Thọ Đường

Chợ Gò Quao

773824596

CHTT Trường Sơn

Chợ Gò Quao

773867466

5. Huyện Phú Quốc

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nhân Nghĩa Đường

Xã Dương Đông

773847131

NT Nam Sơn

Xã An Thới

773844879

CHTT Thơm

Xã An Thới

773844164

6. Huyện Hòn Đất

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Vĩnh Hòa Đường

105 QL80 thị trấn tri tôn - hòn đất - kiên giang

972.824.116

Vạn Phúc Đường

302 QL80 thị trấn tri tôn - hòn đất - kiên giang

7.736.533.043

Hồi Xuân Đường

105 chợ cầu số 2 - mỹ lâm - hòn đất - kiên giang

773894097

7. Huyện Kiên Lương

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Ngân Liêm

kiot 32 chợ tròn thị trấn kiên lương - kiên lương - kiên giang

773.857.612

NT. Mỹ Hồng

102 tổ 4 khu phố hòa lập - thị trấn kiên lương - kiên lương - kiên giang

7.722.477.786

Ích An Đường

t37 đường trục chính ba hòn - thị trấn kiên lương - kiên lương - kiên giang

773.751.599

8. Thị Xã Hà Tiên

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hương Lợi

31 lam sơn - tx hà tiên - hà tiên - kiên giang

773851878

NT Lộc Kiều

01 tuần phủ đạt - p. bình sang - tx. Hà tiên - hà tiên - kiên giang

773700555

NT. Tuyết Hoa

245 trần hầu - bình sang - tx hà tiên - hà tiên - kiên giang

770.852.211

9. Huyện Tân Hiệp

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Y Quán

205 thị trấn tân hiệp

773.834.125

Tính Sanh Đường

91 ấp đông an - thị trấn tân hiệp

773712198

Lai Sanh Đường

05 chợ kinh 8 - xã thạnh đông a - tân hiệp

773.835.135

10. Huyện Giồng Riềng

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Vinh Sanh

14 đường số 3 thị trấn giồng riềng

773.821.158

Tân Đức Mậu

12 đường số 3 thị trấn giồng riềng

773821229

NT Thiện Thành

67 đường số 1 thị trấn giồng riềng

773830576

11. Huyện An Biên

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Lư Trí Viễn

kiot 04 chợ nhà lòng ấp 7 chợ - xã đông thái - an biên

773.524.345

Diên Sanh Đường

110 ấp 7 chợ - xã đông thái - an biên

773882318

NT Liêm Hồng

77 ấp 7 chợ - xã đông thái - an biên

773882087

1800 1799