Đại lý Kon Tum

Tỉnh Kon Tum: gồm 8 huyện 1 Thành Phố

1. TP.Kon Tum

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Trung Hiếu

47B-Phan Chu Trinh

 

NT Thảo Nguyên

36A-Phan Đình Phùng-Kon Tum

 

NT Hoàng Nguyên

137- Trường Chinh

 

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

2.H. ĐẮC HÀ

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Gia Nguyên

135 Hùng Vương - TT Đăk Hà

 

NT Lưu Thị Luyện

38 Chu Văn An-TT Đăk Hà

 

NT Lê Quang Muôn

TT Thương Mại Đăk hà

 

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

3.H.Đăk Tô

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Bùi Thị Tình

TT Thương Mại Đăk Tô

 

NT Lệ

11 Đường Chiến Thắng Đăk Tô

 

NT Số 15

TT Thương Mại Đăk Tô

 

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

4. H.Ngọc Hồi

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Quốc Hùng

Thị Trấn Ngọc Hồi

 

NT Lương

Thị Trấn Ngọc Hồi

 

NT Bắc Thái Hòa

126 Hùng Vương-Ngọc Hồi

 

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

5. H.Đăk Lây

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hiệp

Thị trấn Đăk lây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

1800 1799