Đại lý Lai Châu

Lai Châu

Tỉnh Lai Châu: gồm 6 huyện và 1 Thị Xã

1. TX.Lai Châu

   
     

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hoàng Văn Khôi

TX. Lai Châu

0903280122

NT Nguyễn Thị Hồng

TX. Lai Châu

01699164997

NT Vũ Ngọc Sáng

TX. Lai Châu

0982228979

     

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   
     

2.Phong Thổ

   
     

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nguyễn Thị Phương

TT Mường So

0987395817

NT Đồng Hồng Thoan

TT Phong Thổ

 

NT

   
     

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   
     

3.H. Tam Đường

   
     

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Cao Thị Mai

TT Tam Đường

 

NT Trần Thị Lý

TT Tam Đường

 
     
     

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   
     

4. H.Tân Uyên

   
     

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Phùng Phương Thu

TT TT Uyên

 

NT Cô Yến

TT TT Tân yên

01666406298

     
     

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   
     

6. H.Sìn Hồ

   
     

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

     
     
     
     

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   
     

7.H.Than Uyên

   
     

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

     
     
     
     

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

 

1800 1799