Đại lý Lâm Đồng

Tỉnh Lâm Đồng: gồm 10 huyện 2 Thành Phố

.

1. Tp. Bảo Lộc

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Tế Dân

125 Phan Bội Châu

 

NT Hải An

Ki Ốt 2/8 Chợ Bảo Lộc

633863026

NT Hồng Hải

Ki Ốt 3/8 Chợ Bảo Lộc

633864391

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

2.H. Di Linh

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Xuân Phương

128 Nguyễn Thái Học

633870617

NT Bảo Phương

555 Hùng Phương

 

NT Duy Tân

Ki Ốt Chợ Di Linh

633874412

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

3.H.Đạ Tẻ

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Trịnh Bính

TT Huyện Đạ Tẻ

633870617

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

4. H.Đạ Oai

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Văn Hội

139 Khu 5-TT.MaraGui

633874421

NT Kim Hùng

TT Đambri

633876678

Hòa Nam

Thôn 4 Xã Hòa Nam

633379403

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

5. TP.Đà Lạt

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Ladophar Lâm Đồng

6A Ngô Quyền- Đà lạt

063 821228

NT Đà Lạt

Đường 3/2 Đà lạt

633.829.267

NT Ngọc Dung

Quang Trung - tp Đà LẠt

633829704

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

6. H.Đức Trọng

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Trọng Nghĩa

59 Trần Hưng Đạo Đức Trọng

633844277

NT Đức Nghĩa

52 Hải Thuợng Lãn ông-TT Liên Nghĩa

633844383

NT Tùng Nghĩa

Lô 7 Đường 33-38 TT Liên Nghĩa

633.843.021

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

7. H.Lâm Hà

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Lâm Hà

TT lâm Hà

63830445

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc

 

 

1800 1799