Đại lý Lạng Sơn

Lạng Sơn

Tỉnh Lạng Sơn: gồm 10 huyện 1 Thành Phố

1. TP.Lạng Sơn

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Bình Phương

Số 38 Trần Đăng Ninh

 

NT Thành Công

115 Lê Hồng Phong

 

NT Thùy Linh

Số 44 Lê Lợi

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

2.H. Tràng Định

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Thảo Nguyên

142-Hoàng Văn Thụ

 

NT Số 1 Bích Đào

Khu 3-TT. Thất Khê

 

NT Mai Thùy Hương

Số 43 Đường 21/8 TT. Thất Khê

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

3.H.Văn Lãng

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Thúy An

Số 11 Khu 6 TT.Na Sầm

 

NT Mai Anh

Cổng Trằng

 

Thu Hà

27 Đường Nhánh Bắc-Tân Thanh

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

4. H.Văn Quan

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Hoàng Thị Mơ

Khu Đức Tâm 2-TT.Văn Quan

 

NT Dược Vật Tư Y Tế Lạng Sơn

Khu Đức Tâm 1-TT.Văn Quan

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

5. H.Bình Gia

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Trần Thị Ngoan

Ngã Tư Tô Hiệu-TT.Gia Bình

 

NT Hải Yến

Ngã Tư Tô Hiệu-TT.Gia Bình

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

6.H.Bắc Sơn

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hoàng Thị Nhít

105 Lê Hồng Phong-TT.Bắc Sơn

 

NT Dược Vật Tư Y Tế Lạng Sơn

KHu Chợ-TT.Bắc Sơn

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

7.H.Hữu Lũng

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

8.H.Chi Lăng

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hải Xuân

Đầu Cầu Chính-TT.Đồng Mỏ

 

NT Dược Vật Tư Y Tế Lạng Sơn

Ngã Tư Đèo Bén-TT.Đồng Mỏ

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

9.Cao Lộc

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hoàng Yến

Tổ Khối 7 - TT.Cao Lộc

 

NT Mai Hoa

62 Vườn Sái-TT.Đồng Đăng

 

NT Vân Tước

69 Nam Quan-TT.Đồng Đăng

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

10.H. Lộc Bình

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Ánh Dương

Khu 2 TT.Na Dương

 

NT 127

156 Phố Bờ Sông

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

11.H. Đình Lập

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

1800 1799