Đại lý Nam Định

Tỉnh Nam Định gồm 9 huyện và 1 thành phố

 

1. TP. Nam Định

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Xuân Hoàng

90 Mạc Thị Bưởi

03503649501

NT Bình Hường

45 Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Nam Định

03503849130

NT Mỹ Nhung

15 Hàng Cấp,t/p Nam Định

03.503.849.970

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

   

2. Huyện Trực Ninh

   

Tên Đại Ly´

Ðịa Chỉ

Ðiện Thoại

NT Nguyễn Duy Thành

Xã Trực Thái

03.503.884.946

NT Phạm Thị Thủy

TT Cổ Lễ

03.503.881.356

NT Trương Minh Công

Xã Trực Thanh

03.503.849.970

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc

   

3. Huyện Nam Trực

   

Tên Đại Lý

Ðịa Chỉ

Ðiện Thoại

NT Cô Phương

TT. Nam Giang

03.503.827.019

NT Cô Tươi

Xã Nam Thanh, Nam Trực

03.503.829.088

NT Chị Thu

Nam Tiến, Nam Trực

0987.958.515

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc

   

4. Huyện Nghĩa Hưng

   

Tên Đại Lý

Ðịa Chỉ

Ðiện Thoại

NT Liên

Xã Nghĩa Sơn

03.503.871.883

NT Đoàn Thu Hiền

TT Liễu Đề

0946.582.278

NT Luyến

Chợ Nghĩa Trung -TT Liễu Đề

0947.028.213

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc

   

5. Huyện Hải Hậu

   

Tên Đại Lý

Ðịa Chỉ

Ðiện Thoại

NT Phạm Văn Tuấn

TT Cồn

03.503.874.037

NT Hùng Na

TT Yên Định

03.503.877.560

NT Mai Năm

TT Yên Định

03.503.877.558

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc

   

6. Huyện Giao Thủy

   

Tên Đại Lý

Ðịa Chỉ

Ðiện Thoại

NT Mai Thị Thủy

TT Ngô Đồng

03.503.895.674

NT Nguyễn Mạnh Tường

TT Quất Lâm

03.503.893.154

NT Trần Thị Hồng

Xã Hồng Thuận

03.503.742.033

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc

   

7. Huyện Vụ Bản

   

Tên Đại Lý

Ðiạ Chỉ

Ðiện Thoại

NT Cô Hiền

TT Gôi

0948.422.913

NT Chị Lài

Chợ Liên Minh, xã Liên Minh

01.234.121.056

NT Anh Toản

Chợ Dần, xã Trung Thành

03503822212

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc

   

8. Huyện Xuân Trường

   

Tên Đại Lý

Ðiạ Chỉ

Ðiện Thoại

NT Đỗ Thanh Liêm

Lạc Quần

03503884181

NT Nguyễn Thị Lụa

Xã Xuân Phương

03.503.886.250

NT Nguyễn Thị Hòa

Xã Xuân Tiến

03.503.885.543

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc

   

9. Huyện Ý Yên

   

Tên Đại Lý

Ðịa Chỉ

Ðiện Thoại

NT Anh Việt

TT Lâm

0946605757

NT Chị Màu

Xã Yên Nhân

03503967093

NT Chị Lữu

Cầu Bo

03503825652

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc

   

10. Huyện Mỹ Lộc

   

Tên Đại Lý

Ðịa Chỉ

Ðiện Thoại

NT anh Thống

Đầu Cầu Họ

0984382750

NT Chị Liên

Cầu Lê

0943957975

NT Ánh Tuyết

Chợ Sét

03.503.811.484

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc

   
 
1800 1799