Đại lý Nghệ An

Nghệ An gồm 17 huyện 1 Thành Phố và 2 Thị Xã

1. TP. Vinh

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Dương Hương

Chợ Vinh

01668621219

NT Minh Đức

Chợ Vinh

01664016995

NT Long Cừ

Chợ Vinh

0383846098

2.TX Cửa Lò

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

3.TX. Thái Hòa

 

 

4. H. Anh Sơn

 

 

5. H. Con Cuông

 

 

6. H.Diễn Châu

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Mai Du

Xã Diễn Đồng

 

NT Mai Luân

Chợ Chiều

 

NT Chị Nga

Cầu Bung

 

7.H.Đô Lương

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Dược Phẩm Thành Đô

Khối 2 TT Đô Lương

 

NT Hòa Vịnh

Xóm 5 Xã Đông Sơn

 

NT Thủy Tráng

Khối 3 TT Đô Lương

 

8. H.Hưng Nguyên

 

 

9 H.Quỳ Châu

 

 

10. H.Kỳ Sơn

 

 

11. H.Nam Đàn

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Bùi Thị Liệu

TT Nam Đàn

 

NT Nguyễn Viết Cường

TT Nam Đàn

 

NT Nguyễn Thị Dung

Chợ Nam Đàn

 

12. H.Nghi Lộc

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nguyễn Thị Hồng

Nghi Thạch

0972003599

NT Vinh Tân

Khối 1 TT Nghi Lộc

0947422818

13. H.Nghĩa Đàn

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Thông Thủy

Khối Tân tiến-P:Hòa Hiếu

0982821074

NT Phúc Đức

TT Quầy Dược

0974807333

NT Hiền Phát

Ngã 3 Tây Hiếu

0913058288

15. H.Quế Phong

 

 

16. H.Quỳ Hợp

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Lưu Thị Trầm

Chợ 3-2

0383888803

NT Võ Thị Tám

Chợ 3-2

0383888893

NT Võ Thị Nga

TT Quỳ Hợp

0978838716

 

 

 

17. H.Quỳnh Lưu

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Khoa Thiện

TT Hoàng Mai

 

NT Nga Dần

Chợ Cầu Giát

 

NT Toàn Linh

TT Hoàng Mai

 

18. H.Tân Kỳ

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hoàng Đàm

K7-Thị Trấn-Tân Kỳ

0386269005

NT Chị Tuyết

Cầu Cừa-TT Tân Kỳ

0982.220.977

NT Lan Thắng

K7-TT Tân Kỳ

0383.882.111

19. H.Thanh Chương

 

 

20. H.Tương Dương

 

 

21. H.Yên Thành

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nguyễn Thị Hồng

Xã Hòa Thành

0976224322

NT Võ Thị Nhung

Khối 1 -TT Yên Thành

01679438678

NT Trần Thị Vinh

Xã Công Thành

0976476681

 

1800 1799