Đại lý Ninh Bình

Tỉnh Nnh Bình: gồm 7 huyện 1 Thành Phố

1. TP. Ninh Bình

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Vũ Duyên

Số 15 Hải Thượng Lãn Ông

0303873029

NT Quy Giang

163 Nguyễn Công Trứ-P.Thanh Bình

0303510011

NT Hoàng Long

136-Hải Thượng Lãn Ông

0303874245

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

2.H. Yên Khánh

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nguyễn Thị Bảy

Siêu Thị Ptro-Khối 1-TT Ninh

0914504563

NT Hiếu Tựa

Khôi 2-TT Ninh

 

NT Bích Hồng

Xóm Chợ Chùa

 

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

3.H. Kim Sơn

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Thùy Dung

Số 79-Phố Trì Chính-TT Phát Diệm

0303720247

NT Mai Thị Thơm

Phố Thượng Kiệm

01238358815

Bùi Thị Cúc

Quang Thiện-TT Phát Diệm

 

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

4. H.Nho Quan

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Tuyết

NT Ngã Ba Anh Trỗi

 

NT Nguyễn Thị Thu

TT Nho Quang

 

NT Huyễn Hảo

Ngã ba Rịa

 

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

6. H.Gia Viễn

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nghĩa Thúy

TT Me-Gia Viễn

 

NT Đinh Thị Kiều

Gia Thanh-Gia Viễn

 

Mỹ Phẩm Minh Anh

TT Me-Gia Viễn

 

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

7.H.Yên Mô

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hường Cẩm

TT Ngò-Yên Thịnh

 

NT Bộ Anh

Cầu Bút-Yên Mạc

0303836029

Trương Thị Hiên

Yên Mạc-Yên Mô

 

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

8.TX. Tam Điệp

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Sơn Tùng

Phường Bắc Sơn-TX.Tam Điệp

0303864408

NT Hoàng Anh

Phường Bắc Sơn

0303777868

Nguyễn Nhung

Quang Sơn-T.X Tam Điệp

 

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

1800 1799