Đại lý Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ gồm 11 huyện 1 thành phố và 1 Thị Xã

1. TX Phú Thọ

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Phạm Mai Lanh

Cổng Số 2 Chợ Mè

02103812317

NT Nguyễn Duy Hằng

39 Tổ 10 Phố Bình

02103820372

NT Đặng Kiều Giang

Đường Bạch Đằng

02103262979

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

2. Huyện Lâm Thao

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Trương Thị Hà

TT Hùng Sơn

02103786181

NT Lê Thị Khuyến

TT Hùng Sơn

02103787529

NT Nguyễn Thị Lê

Số 10 Xã Cao Mại

02103826854

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

3. Huyện Phù Ninh

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Thanh Tâm

TT Phong Châu

02103829527

NT Nguyễn Thị Long

Chợ Bãi Bằng-TT Phong Châu

02103829662

NT Khánh Linh

Đường 5 TT Phong Châu

02103503313

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

4. Đoan Hùng

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nguyễn Văn Lợi

Cổng BV ĐK Đoan Hùng

02103888003

NT Hồng Thúy

Chi Nhánh Dược Đoan Hùng

02103880497

NT Nguyễn Cấp Tiến

Xã Tây Cốc

02103648126

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

5. Huyện Thanh Ba

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nguyễn Thị Phương Liên

TT Thanh Ba

2103885060

NT Trân Thu Quyên

Khu 6 TT Thanh Ba

02103561146

 

 

 

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 
1800 1799