Đại lý Phú Yên

Tỉnh Phú Yên: gồm 7 huyện 1 Thành Phố và 1 Thị Xã

1. TP.Tuy Hòa

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT HIỆP HƯƠNG

Số 73 Nguyễn Trãi

 

NT PHAN NGỌC HÙNG

259 NGUYỄN HUỆ

 

NT THÀNH ĐẠT

26 LÊ THÀNH PHƯƠNG

 

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

 

   

2.H. SÔNG CẦU

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hồng Hải

TT.Huyện Sông Cầu

 

Cúc Lan

TT.Huyện Sông Cầu

 

 

   

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

 

   

3.H.ĐỒNG XUÂN

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hưng Nguyên

TT. Đồng Xuân

 

NT Lê Thanh

TT. Đồng Xuân

 

Đồng Tân

TT. Đồng Xuân

 

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

 

   

4. H.TUY AN

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Cẩm Hồng

Chí Thạnh Tuy An

 

NT Hùng Sơn

Xã Hòa Đa

 

 

   

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

 

   

5. H.PHÚ HÒA

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Phú Thường

Xã Phước Hậu

 

Chiến Hiếu

TT. Phú Hòa

 

 

   

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   
1800 1799