Đại lý Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình: gồm 6 huyện và 1 Thành Phố

1. H. Minh Hóa

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nguyễn Thị Hoa

Chợ Quy Đạt

01244636156

NT Hoài Thương

Chợ Quy Đạt

0915272416

NT Đinh Thị Hóa

Chợ Quy Đạt

0523579265

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

2.Tuyên Hóa

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nguyễn Thị Hồng

Tuyên Hóa

01662788046

NT Phạm Thị Lan

Tuyên Hóa

0934981950

NT Đặng Thị Khởi

Tuyên Hóa

01682509476

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

3.H. Lệ Thủy

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nguyễn Thị Lan

Chợ Tréo

0523882220

NT Số Nguyễn Thị Bảy

Chợ Tréo

0523882612

NT Nguyễn Thị Duyệt

TT Kiên Giang

01225532672

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

4. H. Bố Trạch

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nguyệt Kỳ

Chợ Hoàn Lão

0918913629

NT Dương Thị Miên

Chợ Hoàn Lão

0979863973

NT Bùi Thị Tứ

Chợ Hoàn Lão

0523606286

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

5. H. Quảng Trạch

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hoàng Thị Hồng

Cổng Bệnh Viện Quảng Trạch

0522216573

NT Thu Thủy

Chợ Ba Đồn

0523513076

NT Hoàng Thị Lới

Chợ Ba Đồn

0523512671

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

6. H. Quảng Ninh

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hạnh Nga

Chợ Võ Xá

0986026463

NT Khánh Ngọc

Chợ Hiền Ninh

0985710838

 

 

 

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

7.TP. Đồng Hới

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Việt Phương

160 Lê Lợi

0523830725

NT Phương Anh

362 Trần Hưng Đạo

0523850027

NT Nga Sơn

Chợ Đồng Phú

0523824456

 

 

 

1800 1799