Đại lý Quảng Nam

Tỉnh Quảng Nam: gồm 16 huyện 2 Thành Phố

1. TP.Tam Kỳ

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT An Phước

142 Hùng Vương

 

NT Võ Văn Thọ

Huỳnh Thúc Kháng

05103273755

NT Nguyễn Thị Hạnh

Tôn Đức Thắng

01269784711

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

 

   

2.H. NÚI THÀNH

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Kim Linh

Chợ Tam Hiệp

05106552600

NT Kim Phượng

350 Phạm Văn Đồng

 

NT Nguyễn Thị Diễm

Khối 1-TT.Núi Thành

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

 

   

3.H.TIÊN PHƯỚC

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Trần Thị Lan

TT. Tiên Kỳ

 

NT Tôn Thạnh Hiệp

TT. Tiên Kỳ

 

NT Võ Thanh Quyền

Tiên Thọ - Tiên Kỳ

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

 

   

4. H.PHÚ NINH

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Trần Thị Thanh

Chợ mới Tam Dân

 

NT Bích Tiên

Chợ mới Tam Dân

 

NT Thục Đoan

An Mỹ 2 - Tam An

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

 

   

5. H.ĐẠI LỘC

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Trần Thị Trinh

TT. Ái Nghĩa

 

NT Phan Thị Tú

Khu 7 - TT. Ái Nghĩa

 

NT Cao Thị Tâm

Khu 7 - TT. Ái Nghĩa

 

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

 

   

6. H.PHƯỚC SƠN

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Lý Thị Hiền

99 PVĐ - TT. Khâm Đức

 

NT Trần Thị Tâm

48 Hoàng Diệu TT. Khâm Đức

 

NT Trần Thị Phượng

66 PVĐ - TT. Khâm Đức

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

 

   

7. H.TRÀ MY

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Quang Hùng

Tổ Đồng Bộ - Trà My

05103882040

NT Tôn Thạnh Hoàng

Tổ Trung Thị-Trà My

 

NT Dương Thị Ánh

Tổ Trung Thị - Trà My

05103882682

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   
1800 1799