Đại lý Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh gồm 9 huyện 4 thành phố và 1 thị xã

1. TP. Uông Bí

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Số 2B

Chợ Trung Tâm-TP

0978884277

NT Hằng Ngọc

Số 172 Tuệ Tĩnh-Thanh Sơn

0333662252

NT Số 16

Số 407 Thôn Đồng Minh X. Phương Đông

0333667791

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

2. H.Hoành Bồ

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Cô Minh

Kiot TT Trới

0985213059

NT Chị Hòa

Kiot Chợ Giếng Đáy

0333840117

 

 

 

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

3. H. Yên Hưng

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Số 5

Hoàng Hoa Thám,TT Quảng Yên

0333875098

NT Số 10

Km 11 Minh Thành

0333873670

 

 

 

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

4. Đông Triều

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Cô Tâm

Số 48 Phố Mới-Mạo Khê

 

NT Em Nguyệt

Cổng Chợ Mạo Khê

0168793348

NT Đông Triều

Cổng Chợ Cột-TT Đông Triều

0989565115

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

5. TP. Móng Cái

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Thắm Oanh

Số 12 Trần Phú

0333881072

NT Thành Trang

Khu 8 Hải Hòa

0336299668

NT Số 12

Số 9 Trần Phú

0333883603

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc