Đại lý Quảng Trị

Tỉnh Đồng Nai: gồm 8 huyện 1 Thành Phố và 1 Thị Xã

1. TP. Đông Hà

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Bảo Châu

Lê Duẩn

0982053458

NT Thảo Nguyên

Nguyễn Trãi

01677785799

NT Kim Thanh

Chợ Đông Hà

0533851317

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

2.TX Quảng Trị

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Đông Hải

Thị Xã Quảng Trị

0533861241

NT Hồng Lạc

Chợ Quảng Trị

0985297545

NT Hông Hạnh

Chợ Quảng Trị

0983745569

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

3.H. Cam Lộ

 

 

4. H. Cồn Cỏ

 

 

5. H. Đa Krong

 

 

6. H. Gio Linh

 

 

7.H. Hải Lăng

 

 

8. H. Hướng Hóa

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hằng

Khe Sanh

0533880509

NT Đính

Lao Bảo

0905877837

NT Như

Lao Bảo

01678533555

9 H. Triệu Phong

 

 

10. H. Vĩnh Linh

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Minh Thu

Chợ Hồ Xá

0533820223

NT Kim Chi

Chợ Hồ Xá

0533820095

NT Hường

Chợ Hồ Xá

0533820376

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

1800 1799