Đại lý Sóc Trăng

Tỉnh Sóc Trăng gồm 9 huyện 1 thành phố và 1 thị xã

1. TP. Sóc Trăng

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Minh Trí

25 Phan Chu Trinh,k2,P1,TPST

3821691

NT Nhân Hòa

72 Phan Chu Trinh,k2,P1,TPST

3820661

NTB Trần Xuân Đường

37 Nguyễn Văn Trỗi-P1

3821981

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

   

 

   

2. Huyện Châu Thành

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Phong Hòa Đường

Ấp Trà Quýt A, Thuận Hòa

919189006

NT Vạn Quang Vũ

Ấp Trà Quýt A Thuận Hòa

0........

NT Tố Mai

Ấp Trà Quýt A Thuận Hòa

3835250

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

   

 

   

3. Huyện Mỹ Xuyên

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Liên Nguyên

36 Triệu Nương, TT Mỹ Xuyên

3851360

NT Bồi An Đường

2A Triệu Nương, TT Mỹ Xuyên

3851375

NT Tất Thuận

Khu 1, Thạnh Phú TT Mỹ Xuyên

3853682

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

   

 

   

4. Huyện Vĩnh Châu

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Tái Sanh Đường

67B Khu 3 Lê Lợi TT Vĩnh Châu

3861312

NT Sơn Nguyệt

39A Khu 2 Lê Lợi TT Vĩnh Châu

3861246

NT Tín Thành

23 Trưng Nhị TT Vĩnh Châu

3861101

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

   

 

   

5. Huyện Thạnh Trị

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Thiên Hòa Đường

T5 Ấp 1 Trần Hưng Đạo,Phú Lộc

907417707

NT Thanh Hiếu

Chợ Phú Lộc, Thạnh Trị

0

NT Thế Tuân

Chợ Phú Lộc, Thạnh Trị

909558969

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

   

 

   

6. Huyện Ngã Năm

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Vinh Nghĩa Đường

TT Ngã Năm

3869098

NT Xuân Hòa Đường

25 Ấp 1 TT Ngã Năm

907119575

NT Đức Sanh Đường

Long Tân, Ngã Năm

989870128

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

   

 

   

4. Huyện Vĩnh Châu

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Tái Sanh Đường

67B Khu 3 Lê Lợi TT Vĩnh Châu

3861312

NT Sơn Nguyệt

39A Khu 2 Lê Lợi TT Vĩnh Châu

3861246

NT Tín Thành

23 Trưng Nhị TT Vĩnh Châu

3861101

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

   
1800 1799