Đại lý Sơn La

Tỉnh Sơn La gồm 10 huyện 1 thành phố

1. TP. Sơn La

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Phương Linh

SN167-Đường Tô Hiệu

0223850801

NT Nguyễn Thu Hồng

SN34-Nguyễn Lương Bằng

0223856369

NT Công ty Cô Phân Dươc Phâm Đưc Tâm

SN36-Đương Trương Chinh

0223753447

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

   

 

   

2. Huyện Yên Châu

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Thị Thanh Thuý

TT Yên Châu

0223540909

NT Nguyễn Thị Phương

TK1-Thi trân Yên Châu

0223502297

NT Đinh Thị Thuý

TK3-Thi trân Yên Châu

0916084099

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

   

 

   

3. Mộc Châu

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Lê Thị Hiên

SN 208-Phố Tuệ Tĩnh

0223503888

NT Lương Thị Mâng

SN152-Trần Huy Liệu

0223866732

Phạm Thị Lan Tiêu

Thị trấn Nông Trường Mộc Châu

0223869754

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

   

 

   

4. Huyên Mai Sơn

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Võ Thủy

TT Hát Lót

0223843150

NT .Phạm Thúy Hương

.TK3-Thị Tứ-Cò Nòi

0979578212

Công ty Dược Phẩm Đức Tâm

Tiêu khu Na San-Chiêng Mung

0223845110

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

   

 

   

5. Huyện Phù Yên

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Thuốc Số 6

Khối 5-Thị Trấn Phù Yên

08702238632

NT Số 2

TT Phù Yên

0987991458

NT Số 8

Chợ Trung Tâm Phù Yên

01699251446

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

   

 

   

6. Huyện Mường La

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Đinh Xuân Điệp

Xã Mường Bu

0223832176

NT Trần Thị Hiên

SN77-TK4 TT Ít Ong

0223831498

NT Cù Thị Hà

TK2-Thị Trấn Mương La

0223830165

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

   

 

   

7. Huyện Sông Mã

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nguyễn Thị Vân Anh

Tô10-Thị Trấn Sông Mã

0223837027

NT Công Ty DP Tây Hồ

kiôt Số 10-Chợ Trung Tâm

0223837289

NT Phạm Thị Dinh

kiôt Số 10-Chợ Trung Tâm

0223837000

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

   

 

   

8. Huyện Thuận Châu

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Số 4

TK3-Tông Lênh

0223849214

NT Số 1

TK5-Thị Trấn Thuận Châu

0223847726

NT Nguyễn Thị Khánh Vân

TK6-Tông Lênh-Thuân Châu

0223849104

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

   
1800 1799