Đại lý Tây Ninh

TP Tây Ninh

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT TÂN TẾ AN

106 VO VAN TRUYEN. F2.TP TN

0944 365777

NT TỪ BI

129 CMT8 TPTN

0913.955.039

NT HỒNG MAI

30/04 TP TN

0663.810.108

NT THANH LONG

30/04 TP TN

0663.820909

 

 

 

Gò Dầu

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT hoàng Minh

Ô 1/ 25 A TT GÒ DẦU

0663853823

 

Trảng Bàng

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Bắc Dư Tấn Đức

15, ĐẶNG VĂN Trước TBTN

01285482817

 

Dương Minh Châu

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hồng Hương

1436 Ninh Thuận ,Bàu Năng ,DMC

0663821905

 

 

 

Hòa Thành

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT TONG SON

TT HOA THANH

0933035729

NT TRUNG THIÊN

147 Âu Cơ, Hiệp Tân, HT TN

0907558844

NT PHƯỚC TÍNH

Chợ Long Hoa, TT. Hòa Thành, TN

0984099919

NT TRUNG NHAN

CUA 2 CHO LONG HOA, TT. HÒA THÀNH

0663.841.003

 

 

 

Tân Châu

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT THIÊN PHONG

Lê T. Kiều Diễm -Đ/C: Chợ Tân Châu, KP1, TT.Tân Châu

3901203593

NT ANH PHONG

Lê Thanh Phong - Đ/C: Chợ Ka Tum, Tân Đông, TC, TN

3901030171

 

 

 

Tân Biên

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT MINH AN ĐƯỜNG

TT. Tân Biên, Tân Biên, TN

0907 044120

 

 

 

Châu Thành

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT TRUNG THỦY

Trần Hồng Phước- Đ/C: Hoàng Lê Kha, KP.3, TT.CT, TN

8013103166

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- NT: Nhà Thuốc

1800 1799