Đại lý Thái Bình

Tỉnh Thái Bình: gồm 7 huyện và 1 thành phố

1. TP. Thái Bình

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Chú Đào

12 Lê Quý Đôn - TP TB

01.236.472.410

NT Cô Hà

04 Phan Bội Châu - TP TB

0363.834.688

NT Chị Hương

64 Hai Bà Trưng - TP TB

0914.274.065

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

 

   

2. Huyện Kiến Xương

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hiểu Trang

Vũ Lễ - Kiến Xương

0985.999.656

NT Cô Quế

TTDP Kiến Xương

0363.821.248

NT Hoa Chiêm

Vũ Quý - Kiến Xương

0363.822.082

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

 

   

3. Huyện Tiền Hải

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Chú Duẩn

TTDP Tiền Hải

0363.823.301

NT Chị Dệt

TTDP Tiền Hải

0989.582.548

NT Hoà Chiện

202 Hùng Thắng - Tiền Hải

0363. 823.920

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

 

   

4. Huyện Thái Thụy

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Chú Dân

TTDP Thái Thuỵ

0363.853.251

NT Cô Xuân

Cống Thóc - Thái Thuỵ

0363.753.427

NT Anh Hà (Thơm)

Chợ Dành - Thái Thuỵ

0363.856.014

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

 

   

5. Huyện Quỳnh Phụng

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Cô Tuyến

TT Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ

0363863680

Chị Nhị

: TT Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ

0916055259

Cô Hương Vị

:Phụ Dực, QUỳnh Phụ

0363867143

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

 

   

6. Huyện Đông Hưng

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

MP: Cô Khuyên

TT Đông Hưng

0976853619

NT: Chú Đức

TT Đông Hưng

0363791817

TTDược Đông Hưng

TT Đông Hưng

0363797088

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

 

   

7. Huyện Hưng Hà

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT: Chị Hà

Kiot 9 - Phúc Khánh - Hưng Hà

0363.955.245

Cô Bính Nghi

TT Hưng Nhân, Hưng Hà

0363862127

Anh Đại

TT Hưng Hà, Hưng Hà

0987154026

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

 

   

8. Huyện Vũ Thư

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Chú Đào

12 Lê Quý Đôn - TP TB

01.236.472.410

NT Cô Hà

: 04 Phan Bội Châu - TP TB

0363.834.688

NT Chị Hương

64 Hai Bà Trưng - TP TB

0914.274.065

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   
1800 1799