Đại lý Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên: gồm 7 huyện 1 thành phố và 1 Thị Xã

1. TP. Thái Nguyên

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hữu Yến

965 Dương Tự Minh-P. Hoàng Văn Thụ

02803854246

NT Việt Nụ

308 Lương Ngọc Quyến

02803854256

NT Bích Vinh

320 Đường Lương Ngọc Quyến

02803855701

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

 

   

2.H. Võ Nhai

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Quỳnh Chi

Chợ La Mạ - Võ Nhai

01655847987

NT Nguyễn Thị Thoa

La Hiên - Võ Nhai

02803829256

NT Mạc Thị Hòa

Chợ Đình Cả-Võ Nhai

0912 865 332

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

 

   

3.H. Đại Từ

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Mùi Phúc

Phố Chợ 1 - TT Đại Từ

0985377817

NT Biên Loan

Chợ Yên Lãng-Đại Từ-TN

02803826256

NT Dương Thị Nguyên

Phố Chợ 2 - TT Đại Từ-TN

02803824066

 

   

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

 

   

4. H.Phú Lương

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Kim Hoa

Mổ Bạch-Phú Lương-TN

 

NT Đăng Khoa

Phú Lương

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

5. H.Định Hóa

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Vũ Đành

Định Hóa

 

NT Quyết Hồng

Định Hóa

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

6. H.Phổ Yên

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Thanh Khương

Tiểu Khu 3, TT Ba Hàng

0914850969

NT Thắng Hương

Tiểu khu 4, TT ba Hàng

02803864102

NT Uyển Cầm

Ngã 4 - Phổ Yên

0983193441

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

7. H.Sông Công

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Thu Tình

Chợ Phụ Tùng - Sông Công

02803860487

NT Trịnh Văn Diện

257/CMT8 - Sông Công

02803862349

NT Nguyễn Hồng Phúc

Tổ 4 - Phường Mỏ Chè - TX Sông Công

02803861105

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

8. H.Phú Bình

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Phạm Thị Vân

Tổ 4 TT. Hương Sơn - Phú Bình

0972754869

NT Vũ Thị Minh Huệ

Tổ 4 Phường Hương Sơn - Phú Bình

02803833024

NT Linh Thương

Chợ Hanh - Phú Bình

02803769389

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

9.H.Đồng Hỷ

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Dung Hưng

Kiốt Chợ Chùa Hang-Tổ 20-TT. Chùa Hang

02803820875

NT Nguyễn Thị Hòa

353 TT. Chùa Hang

02803820275

NT

168 Hóa Thượng

02803822686

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   
1800 1799