Đại lý Thanh Hóa

Thanh Hóa: 1 thành phố, 23 quân huyện

1. TP. Thanh Hóa

 

 

NT Long Hiền

234 Trần Phú

0912604074

NT Hoàng Mai

586 Quang Trung

01242468508

NT Hoa Sự

414 Quang Trung

0372678678

2. Huyện Vĩnh Lộc

 

 

NT Số 1

TK2 Thị Trấn Vĩnh Lộc

0373870981

NT Huyền Thương

TK2 Thị Trấn Vĩnh Lộc

0378662000

3. Huyện Thạch Thành

 

 

NT Sinh Độ

Xã Tân Sơn

0373655099

4. Huyện Thiệu Hóa

 

 

NT Trần Anh

Ngã Ba Chè, Thiệu Đô

0373829740

5. Huyện Yên Định

 

 

NT Hải Hải

TT Quán Lào

0373869231

6. Huyện Tĩnh Gia

 

 

NT Chi Duyên

TT Tĩnh Gia

01697598749:

7. Huyện Nông Cống

 

 

NT Cô Hà

TT Nông Cống

0373839815

8.Huyện Quảng Xương

 

 

NT Chị Lài

TT Quảng Xương

0977038878

9.Huyện Như Thanh

 

 

NT Chị Luôn

TT Như Thanh

0943417727

10.TX.Sầm Sơn

 

 

11.Huyện Ngọc Lặc

 

 

NT Bác Hòa

Cổng BV Ngọc Lặc

0373570704

12.Huyện Lang Chánh

 

 

NT Chị Hạnh

TT Lang Chánh

 

 

 

 

13.Huyện Cẩm Thủy

 

 

NT Em Lệ

Phố Vạc - TT Cẩm Thủy

 

14.Huyện Bá Thước

 

 

NT Chị Hà

Đền Lư - Bá Thước

 

15.Huyện Quan Hóa

 

 

NT Bá Dương

Chi Nhánh Dược Quan Hóa

 

16.Huyện Mường Lát

 

 

NT Hà Thị Nghĩa

TT Mường Lát

 

17.TX. Bỉm Sơn

 

 

NT Chị Huyền

Chợ Bỉm Sơn

0373771522

18.Huyện Hà Trung

 

 

NT Thanh Tâm

Chợ Hà Trung

0373623482

NT Bác Chân

TT Hà Trung

0373624487

19.Huyện Hoằng Hóa

 

 

NT Huệ Căn

TT Bút Sơn

0373643535

20.Huyện Hậu Lộc

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hà Ninh

Minh Lộc - Hậu Lộc

0373832145

21.Huyện Nga Sơn

 

 

NT Anh Đảm

Nga Thủy - Nga Sơn

 

22.Huyện Thọ Xuân

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Cô Tuyết

Chợ Sao Vàng

0373835053

23.Huyện Triệu Sơn

 

 

NT Cô Thanh

Xóm 5 Hợp Lý

03738972726

24.Huyện Đông Sơn

 

 

NT Thiên Thủy

Đội 1 Xã Đông Xuân

 

1800 1799