Đại lý Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh gồm 8 huyện 1 thành phố và 1 thị xã

1.Tp. Mỹ Tho

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Tam Dân

Số 6, Nguyễn Huệ, P.1

733872016

NT Kim Phụng

"220 Đinh Bộ Lĩnh, P.2

733873746

NT Mai Linh

27A Ấp Bắc, P.4

1653489599

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

2.Huyện Chợ Gạo

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Lương Tế Đường

"Thị trấn Chợ Gạo

733835296

NT Võ Văn Văn

Xã Đăng Hưng Phước

1683397909

NT số 31

Xã Thanh Bình

733667168

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

3.H.Chân Thành

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Tế Hòa Đường

Xã Tân Lý Đông

984993508

NT Phương Tâm

Thị trấn Tân Hiệp

733831475

NT Thanh Tâm

Thị trấn Tân Hiệp

935779251

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

4.TX.Gò Công

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Phùng An Đường

60 Hai Bà Trưng, P.1

913793142

NT Tây Liên

17C Trương Định, P.1

919946101

NT Liễu Tế Đường

100A Lê Lai, P.2

989639076

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

1800 1799