Đại lý Tuyên Quang

Tỉnh Hà Tĩnh: gồm 6 huyện 1 Thành Phố

1. TP. Tuyên Quang

   

 

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Phong Nga

Số 5-Hợp Hòa-Lưỡng Vượng

983372343

NT Lê Thị Hương

Km3 Yên Sơn

1689940511

NT Hải Tuân

Km14 Đội Cấn Yên Sơn

906064829

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

2.H. Sơn Dương

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Lương Thu Giang

Phức Ứng-Sơn Dương

983400389

NT Phạm Thị Dung

TT Sơn Dương

983803514

NT Hoàng Thị Liên

Tổ Dân Phố Đăng Châu

273835384

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

3.H. Na Hang

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Út Gấm

TT Na Hang

982061828

Lê THị Hồng Nhung

Tổ 9 TT Na Hang

976557036

Lã Thị Oanh

Tổ 8 TT Na Hang

963060204

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

4. H.Chiêm Hóa

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Thanh Yên

Cổng Chợ TT Vĩnh Lộc

984243355

NT Thu Trang

Cổng Chợ TT Vĩnh Lộc

977707756

NT Canh Lan

Cổng Chợ TT Vĩnh Lộc

982027767

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   

6. H.Hàm Yên

   

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nguyễn Thị Nhung

Km 42 TT Tân Yên

946037310

NT Duy Linh

Km42 TT Tân Yên

943521424

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

   
1800 1799