Đại lý Vĩnh Long

Tỉnh Vĩnh Long Gồm 7 Huyện 1 Thành Phố

1.Tp.Vĩnh Long

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Đức Thọ Sanh

57 Đường 1/5,P 1

703822812

NT Thái Hòa

41 Đường 1/5, P 1

702480995

NT Khải Hoàn

79 Đường 1/5,P1

703822989

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

2.H.Long Hồ

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Phạm Thị Hoa

K1,TT Long Hồ

703850974

NT Hoàng Khang

Xã Long Phước

703850949

 

 

 

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

3.H.Bình Minh

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Tồn Sanh Đường

938 K1,TT Cái Vồn

703890794

NT Tế Nam Hòa

293 K1,TT Cái Vồn

703891596

 

 

 

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

4.H.Trà Ôn

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Liên Ngọc

47B Gia Long

703770334

NT Vạn Nhơn Đường

Chợ Hựu Thành

703889844

NT Thịnh Hưng Đường

Xã Hòa Bình

703722131

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

5.H.Vũng Liêm

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Bá Phước Đường

Trung Hiếu

703870345

NT Việt Quốc

Trung Tâm Thương Mại

703970381

NT Thái Nhung

43 Hiếu Phụng

703847672

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

6.H.Măng Thít

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Huỳnh Bính

57 Đường 1/5,P1 K1,TT Cái Nhum

703810413

NT Mai Ly

Chợ Măng Thít

703840403

 

 

 

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

7.H.Tam Bình

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Ngọc Diệp

TT Tam Bình

703946070

NT Hữu Thắng

Võ Tấn Đức

703225519

NT Thiên Sơn

Chợ Cái Ngang

703225461

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc