Đại lý Vĩnh Long

                                                     Vĩnh Long

TP Vĩnh Long

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT:  Khải Hoàn

5B Lưu Văn Liệt, Phường 2, Thành Phố Vĩnh Long

0706250263

BHTH-Khải Hoàn

5A Lưu Văn Liệt, Phường 2, Thành Phố Vĩnh Long

0706250283.

MP Kiệt Em

BH TH Mới P1, TPVL

0703834541

NT Đức Thọ Sanh

57 Đg 1/5, P1, TPVL

0703822812

NT Khải Hoàn

79 Đg 1/5,  P1, TPVL

0706250283

QT Trạm Xá Quân Y

P8,  TPVL

01222854627

NT:  Hạnh Phúc

  3/8 Phạm Hùng, P9, Thành Phố Vĩnh Long

0919899394

 

Long Hồ

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT.THỌ

K1,TT Long Hồ,Vlong

0963.703.737

Hoàng Khang

Ql53,Long Phước, Long Hồ,Long Hồ,Vlong

 

 

Tam Bình

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Thanh Toàn

Chợ Song Phú, TB

0939479877.

 

Măng Thít

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT: Sinh Quang

Thị Trấn Cái Nhum, Mang Thít, Vĩnh Long

02703840789

 

Trà Ôn

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Liên Ngọc

47B Gia Long, TT Trà Ôn

0703770334

Trường Thọ

Gia Long, TT Trà Ôn

0986748756

 

Vũng Liêm

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Phước Thọ Sanh

TTTM Vũng Liêm

0908981027.

 

Bình Minh

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

TH_MP Thơ Huệ

Chợ Vồn, TXBM

0703892710

NT Cây Còng

1 Ngô Quyền, Cái Vồn, TXBM

02703809764

 

Bình Tân

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT: Hồng Tươi

Ấp Tân Lộc- Xã Tân Lược- Bình Tân- VL

0909373874

 

Lấp Vò

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Vạn Hòa Đường

605, TT Lấp Vò, lấp Vò

0673845211.

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- NT: Nhà Thuốc

 

1800 1799