Đại lý Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: gồm 6 huyện và 1 Thành Phố

1. TP Vũng Tàu

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Đức Dũng

Số 113/ Nguyễn Hữu Cảnh P10

643563816

NT Gia Tường

Số 17 Đồ Chiểu P1

643.854.509

NT Na Nô

Số 473 Trương Công Định

909140027

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

2.TX. Bà Rịa

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Quang Phát

46 Lê quý Đôn

016 86726821

NT Bá An Đường

69 Lê Quý Đôn

064 3825786

NT Ngọc Châu

12 Lê Quý Đôn

064 3825194

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

3.H.Châu Đức

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Ngọc Thu

13/A2 Chợ Châu Đức

091 9499445

NT Thanh Thảo

Đường 37 Nghĩa Thành

064 3824094

NT An Bình

TT Ngãi Giao

064 3881025

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

4. H.Tân Thành

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Minh Khôi

Hắc Dịch

090 8335504

NT Chị Yến 123

Hắc Dịch

19966474

NT Đặng Thị Phụng

TT Phú Mỹ

937723007

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

5. H.Xuyên Mộc

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT 172

TT Phước Bửu, Xuyên Mộc

090 7090636

NT 222

Chợ Bình Châu

091 4795797

NT Đinh Linh

Hòa Bình-Xuyên Mộc

0909 102820

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

6. H. Long Điền

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Xuân Mai

Phước Bình-Long Điền

643702534

NT 144

Phước Lâm-Long Điền

642244222

NT Phước Thuận

Khu Phố Hải Bình-Long Hải

0167 789471

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

7.H. Đất Đỏ

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Phước Hải

Phước Hải-Đất Đỏ

097 7172672

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

1800 1799