Đại lý Yên Bái

Tỉnh Yên Bái gồm 7 huyện 1 thành phố và 1 Thị Xã

1. TP. Yên Bái

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Trần Thị Thơm

886 Đường Điện Biên Tổ 50 P.Minh Tân

0985944899

NT Thanh Phương

Tổ 45 Phường Đồng Tâm

0293892279

NT Thủy Lan

Chợ Minh Tân

0293886697

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

2.Huyện Yên Bình

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Yên Bình

Số 6 TT Thác Bà

0293884230

NT Hồng Hạnh

Xã Vĩnh Kiên

0293884153

NT Cường Mùi

Tổ 1 TT Yên Bình

0293845469

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

3.Huyện Lục Yên

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Lục Yên Số 2

380 Nguyễn Tất Thành

0293845781

NT Lục Yên Số 3

384 Nguyễn Tất Thành

0293845513

NT Hưng Thịnh

Tổ 10 TT Yên Thế

0293845469

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

4. TX. Nghĩa Lộ

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Thu Hằng

192 Tổ 14 P.Trung Tâm

0942655584

NT Duy Vũ

Số 292 Hoàng Liên Sơn-P.Trung Tâm

0979094662

NT Bích Liên

377 Tổ 3 P.Phú Trạng

0917847193

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

5.Huyện Văn Yên

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Vân Anh

240-Lý Thường Kiệt

0293835323

NT Trung Tình

62 Tổ 2 Khu Phố 1 TT Mậu A

0943295415

NT Nguyễn Liên

167 Tổ 2 Khu Phố 1

0293834182

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

6. Huyện Trạm Tấu

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Thúy Hằng

Khu Phố 2 TT Trạm Tấu

0942655584

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

 

 

 

 

 

7. Huyện Mù Cang Chải

 

 

 

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Phương Thảo

Huyện Mù Cang Chải

0977116930

 

1800 1799