Tên cửa hàng Địa chỉ Huyện Tỉnh Nhà Thuốc 98 ( cơ sở 2) Tổ 14 phường Minh Khai, Tp Bắc Kan Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN Nhà Thuốc Xuân Canh 288 Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN Nhà Thuốc Tân Minh…

Tên cửa hàng Địa chỉ Huyện Tỉnh
Nhà Thuốc 98 ( cơ sở 2) Tổ 14 phường Minh Khai, Tp Bắc Kan Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN
Nhà Thuốc Xuân Canh 288 Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN
Nhà Thuốc Tân Minh 332 Tổ 3, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN
Quầy Thuốc Ngọc Thắng Giao Lâm, Phường Huyền Tụng, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN
Quầy Thuốc Nội Hạp Khuổi Thuổm, Phường Huyền Tụng, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN
Nhà Thuốc Phương Linh Lô 17A, Tổ 12, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN
Nhà Thuốc Hoàng Hải Tổ 10, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN
Quầy Thuốc Số 7 Tổ 10, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN
Quầy Thuốc Số 15 Tổ 11, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN
Nhà Thuốc Mạnh Thuỷ Tổ 11A, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN
Nhà Thuốc Nam Tuấn Tổ 12, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN
Nhà Thuốc Thủy Linh Tổ 12, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN
Quầy Thuốc Minh Anh Tổ 12, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN
Nhà Thuốc Nguyễn Đình Hà Tổ 13, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN
Nhà Thuốc Xuân Trường Tổ 13, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN
Nhà Thuốc Khanh Miền Tổ 13, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN
Nhà Thuốc Toàn Sinh Tổ 14, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN
Nhà Thuốc Minh Tân I Tổ 18, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN
Quầy Thuốc Số 13 Tổ 18, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN
Nhà Thuốc Hiến Hà Tổ 2, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN
Nhà Thuốc Hà Trang Tổ 5, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN
Nhà Thuốc Phượng Hoàng Tổ 5, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN
Nhà Thuốc Nguyên Bình Tổ 7, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN
Nhà Thuốc Hiến Hà Tổ 7, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN
Công Ty Cổ Phần Dược Bắc Kạn Tổ 9B, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN
Nhà Thuốc VICPHAR Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kan, tỉnh Bắc Kan Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN
Quầy Thuốc Mai Ngọc Tổ Giao Lâm, phường Huyền Tụng, tp Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Thành Phố Bắc Kạn BẮC CẠN