Thành Phố Bắc Kạn

Tên cửa hàngĐịa chỉHuyệnTỉnh
Nhà Thuốc 98 ( cơ sở 2)Tổ 14 phường Minh Khai, Tp Bắc KanThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN
Nhà Thuốc Xuân Canh288 Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc KạnThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN
Nhà Thuốc Tân Minh332 Tổ 3, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc KạnThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN
Quầy Thuốc Ngọc ThắngGiao Lâm, Phường Huyền Tụng, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc KạnThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN
Quầy Thuốc Nội HạpKhuổi Thuổm, Phường Huyền Tụng, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc KạnThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN
Nhà Thuốc Phương LinhLô 17A, Tổ 12, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc KạnThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN
Nhà Thuốc Hoàng HảiTổ 10, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc KạnThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN
Quầy Thuốc Số 7Tổ 10, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc KạnThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN
Quầy Thuốc Số 15Tổ 11, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc KạnThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN
Nhà Thuốc Mạnh ThuỷTổ 11A, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc KạnThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN
Nhà Thuốc Nam TuấnTổ 12, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc KạnThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN
Nhà Thuốc Thủy LinhTổ 12, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc KạnThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN
Quầy Thuốc Minh AnhTổ 12, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc KạnThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN
Nhà Thuốc Nguyễn Đình HàTổ 13, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc KạnThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN
Nhà Thuốc Xuân TrườngTổ 13, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc KạnThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN
Nhà Thuốc Khanh MiềnTổ 13, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc KạnThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN
Nhà Thuốc Toàn SinhTổ 14, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc KạnThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN
Nhà Thuốc Minh Tân ITổ 18, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc KạnThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN
Quầy Thuốc Số 13Tổ 18, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc KạnThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN
Nhà Thuốc Hiến HàTổ 2, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc KạnThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN
Nhà Thuốc Hà TrangTổ 5, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc KạnThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN
Nhà Thuốc Phượng HoàngTổ 5, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc KạnThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN
Nhà Thuốc Nguyên BìnhTổ 7, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc KạnThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN
Nhà Thuốc Hiến HàTổ 7, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc KạnThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN
Công Ty Cổ Phần Dược Bắc KạnTổ 9B, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc KạnThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN
Nhà Thuốc VICPHARTổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kan, tỉnh Bắc KanThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN
Quầy Thuốc Mai NgọcTổ Giao Lâm, phường Huyền Tụng, tp Bắc Kạn, tỉnh Bắc KạnThành Phố Bắc KạnBẮC CẠN