Tên cửa hàng Địa chỉ Huyện Tỉnh Quầy Thuốc Bách Thảo Cổng Viện Thị Trấn Vôi – Huyện Lạng Giang – Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang BẮC GIANG Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bắc Giang Lo Q3 Đường Nguyễn Thị Minh Khai,Phường Hoàng Văn Thụ,Thành Phố Bắc Giang,Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang…

Tên cửa hàng Địa chỉ Huyện Tỉnh
Quầy Thuốc Bách Thảo Cổng Viện Thị Trấn Vôi – Huyện Lạng Giang – Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang BẮC GIANG
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bắc Giang Lo Q3 Đường Nguyễn Thị Minh Khai,Phường Hoàng Văn Thụ,Thành Phố Bắc Giang,Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang BẮC GIANG
Quầy Thuốc Lạng Giang Số Nhà 29 -Thị Trấn Vôi -Huyện Lạng Giang- Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang BẮC GIANG
Quầy Thuốc 715 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Bắc Giang Tại Lạng Giang -Dược Sỹ Phạm Thị Hường Thôn Cầu Đá -Xã Quang Thịnh-Huyện Lạng Giang -Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang BẮC GIANG
Quầy Thuốc Long Loan XãTân Mỹ-Thành phố Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang BẮC GIANG
Nhà Thuốc Phương Báo Cổng Chợ Giỏ – XãTân Dĩnh – Huyện Lang Giang -Tỉnh bắc Giang Huyện Lạng Giang BẮC GIANG
Quầy Thuốc Số 702 – Nguyễn Thị Phượng 174 Nguyễn Trãi – Thị Trấn Vôi- Huyện Lạng Giang- TỉnhBắc Giang Huyện Lạng Giang BẮC GIANG
Quầy Thuốc Số 716 – Dương Thị Nga 37 Nguyễn Trãi – Thi Trấn Vôi – Lạng Giang – Bắc Giang Huyện Lạng Giang BẮC GIANG
Quầy Thuốc Hanh Hoàn Vĩnh Thịnh – Tân Hưng-Lạng Giang-Bắc Giang Huyện Lạng Giang BẮC GIANG
Quầy Thuốc 743 Đặng Hương Lan Xóm Chùa -Phố Mới -Hương Lạc -Lạng Giang -Bắc Giang Huyện Lạng Giang BẮC GIANG