Đại lý Vĩnh Phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc gồm 7 huyện 1 thành phố và 1 Thị Xã

1. TP. Vĩnh Yên

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Liên Long

104-Mê Linh-P.Liên Bảo

02113862135

NT Mỹ Hạnh

139 Tôn Đức Thắng-P.Khai Quang

0978435568

NT Võ THị Hạnh

556-Đình Ấm-P.Khai Quang

02113844232

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

2. TX Phúc Yên

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Lê Thị THu Hà

Sóc Sơn-P.Trưng Trắc

02113870085

NT Lê Văn Vãn

Sóc Sơn-P.Trưng Trắc

02113219181

NT Đặng Phương Thảo

Khu 5-P.Tiền Châu

02113854022

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

3.Huyện Bình Xuyên

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Thủ Nhân

Khu Phố 2

02113866948

NT Lương Thị Hồng

Khu Phố 1

0988145408

NT Nguyễn Thị Nhung

Khu Phố 1

01686401886

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

4. Huyện Mê Linh

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nguyễn Văn Ngọc

Phố Thạch Đà-Xã Thạch Đà

0438164489

NT Lê Thị Tuyết Mai

Phố Thạch Đà-Xã Thạch Đà

0438164545

NT Hằng Quang

Chợ Yên-Xã Tiền Phong

0438156408

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

5. Huyện Yên Lạc

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hà Vệ

Cổng BV Đa Khoa Yên Lạc

02113857340

NT Phạm Kim Dung

TT Yên Lạc

02113836403

NT Phạm Thị Hữu

Phố Lồ-Xã Nguyệt Đức

02113837234

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

6. Huyện Tam Dương

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Ngô Thị Dân

Phố Me-TT Hợp Hòa

02113861445

NT Nguyễn Thị Thái

Phố Me TT Hợp Hòa

02113833185

NT Lê Thị Thu Hoàn

Cầu Trang Xã Bắc Bình

02113831433

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc

7. Huyện Tam Đảo

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Nguyễn Thanh Huyền

KM 11 Hợp Châu

01663916114

NT Nguyễn Hải Yến

Chợ Hợp Châu

0977270728

NT Thanh Hải

Chợ Hợp Châu

01688628558

* Chú thích: NT viết tắt của nhà thuốc